در بيمه آتش سوزي اموال و دارائيها در برابر خطر آتش سوزي و خطرات جانبي تحت پوشش قرار مي گيرند. خطرات تحت پوشش بيمه آتش سوزي به شرح ذيل مي باشند :

خطرات اصلي : آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه

خطرات تبعي ( اضافي ) : سيل و طغيان آب ، زلزله ، طوفان و تند باد ، سقوط بهمن ، سقوط هواپيما و هلي كوپتر، تركيدگي لوله هاي آب ، ضايعات ناشي از برف و باران ، سرقت با شكست حرز، شكست شيشه ، نشست ، ريزش و رانش زمين ، برخورد اجسام خارجي ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتي و چندين خطر اضافي ديگر تحت پوشش قرار مي گيرند .

انواع پوششهاي اين نوع بيمه در 4 عنوان طبقه بندي مي شود :

الف) بيمه آتش سوزي واحدهاي مسكوني

در بيمه آتش سوزي منازل مسكوني ساختمان ، تاسيسات و اثاثيه منزل و مشاعات و مشتركات تحت پوشش قرار مي گيرند ضمناً خطرات اضافي را مي توان با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد .

بموجب قانون تملك آپارتمانها بيمه نمودن مجتمع هاي داراي هيئت مديره ، اجباري است و در صورت عدم اخذ بيمه نامه ، با وقوع خسارت ، كل مسئوليت متوجه هيئت مديره بوده و بايستي خسارت از طرف هيئت مديره پرداخت شود .

ب) بيمه آتش سوزي مراكز صنعتي

در اين نوع از بيمه كليه ريسكهاي صنعتي كارخانجات ، تحت پوشش خطرات آتش سوزي ، انفجار و صاعقه و خطرات اضافي قرار مي گيرند . دارايي ها و اموالي كه در يك كارخانه مي توان بيمه كرد شامل ساختمانها ، ماشين آلات ، تاسيسات ، موجودي مواد اوليه و کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده ( محصول ) ، ابزار آلات و تجهيزات ، اثاثيه ثابت و لوازم اداري و غيره است . اين نوع دارائيها اعم از منقول و غير منقول را بايستي به قيمت روز بيمه نمود تا در هنگام پرداخت خسارت مشمول قاعده نسبي موضوع ماده 10 قانون بيمه نشود .

ج) بيمه آتش سوزي مراكز غير صنعتي

در اين نوع بيمه نامه مراكز تجاري از قبيل فروشگاهاي تجاري ، تعميرگاه ها ، اماكن عمومي ، ساختمانهاي اداري ، بنگاههاي معاملاتي ، مراكز تفريحي و ورزشي و غیره تحت پوشش خطرات آتش سوزي و خطرات تبعي قرار مي گيرند . اين بيمه ، ساختمان ، تاسيسات ، موجودي ، اثاثه ثابت و دكوراسيون آنها را شامل مي شود .

د) بيمه آتش سوزي انبارها ( عمومي و اختصاصي )

اين بيمه نامه معمولاً براي انبارها و موجودي داخل آنها و به دو حالت ذيل صادر مي شود :

1) بيمه نامه با مبلغ بيمه شده ثابت :

در اين نوع بيمه نامه ، خسارتهاي ناشي از آتش سوزي بر اساس مبلغ مندرج در بيمه نامه و قوانین و مقررات بیمه ای با در نظر گرفتن شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه جبران میگردد .

2) بيمه نامه با مبلغ شناور (اظهار نامه اي) :

پيچيدگي فعاليتها و تنوع واحدهاي صنعتي و حجم مبادلات و كالاهايي كه هر روز به انبار وارد يا خارج ميشود و همچنين تورم قيمتها در مدت كوتاه ، باعث ميشود كه صاحبان صنايع و كالا به شكلي آنها را بيمه نمايند كه در صورت وقوع آتش سوزي ، سرمايه آنها از بين نرود. بر اساس اين بيمه نامه ، بيمه گذار موظف است در پايان هر ماه حداکثر تا هر 15 روز ماه بعد حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد و دفاتر خود كتباً به بيمه گر اظهار نمايد .

در اینصورت حق بیمه قطعی از سوی بیمه گذار متناسب با میزان سرمایه اعلامی در پایان مدت بیمه نامه محاسبه میگردد .

*********************************
بیمه رازی نمایندگی میرزاجانی
پره سر – خیابان استقلال- جنب آژانس امین
01343601590  –   09116218708