بیمه های اتومبیل به 3 نوع زیر تقسیم می شوند

الف) بیمه شخص ثالث

راساس قانون كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند. این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می كند :

خسارتهای مالی : شامل كلیه خسارتهای مالی است كه از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث میشود.

خسارتهای جانی : خسارتها و غرامت های جانی شامل فوت، نقص عضو ، از كارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینه های پزشكی است كه در اثر حادثه رانندگی ایجاد می گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاكم قضایی از محل بیمه نامه قابل جبران می باشد.

نكته : چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه دارای تصادف نبوده و خسارتی دریافت نكرده باشد می تواند از تخفیفات مشخص شده بهره مند گردد.

ب) بیمه سرنشین

این بیمه نامه برای جبران خسارت های جرحی و فوتی وارده به خود راننده مقصر حادثه است.

تعهدات بیمه سرنشین عبارتند از :

  • غرامت فوت
  • غرامت نقص عضو “كامل و دائم” و “جزئی و دائم”
  • جبران هزینه های پزشكی راننده مقصر اعم از سرپائی و بیمارستانی تا میزان 10 درصد سرمایه بیمه نامه (فوت و نقص عضو).

ج) بیمه بدنه

در بیمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت كلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارتهای وارد شده به اتومبیل اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به قیمت روز حادثه پرداخت میشود.

نكته : در بیمه بدنه اتومبیل نیز عدم خسارت بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه می تواند موجب تخفیف برای وی باشد.

*********************************
بیمه رازی نمایندگی میرزاجانی
پره سر – خیابان استقلال- جنب آژانس امین
01343601590  –   09116218708