مزایای سرمایه گذاری

  • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
  • تضمین سود سرمايه گذاري در بلند مدت
  • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه
  • امكان برداشت از اندوخته بیمه نامه
  • پرداخت اندوخته بيمه نامه به صورت يكجا و يا به صورت مستمري در پایان مدت بیمه نامه
  • پرداخت سود مشاركت در منافع علاوه بر سود تضمين شده بيمه نامه

*********************************
بیمه رازی نمایندگی میرزاجانی
پره سر – خیابان استقلال- جنب آژانس امین
01343601590  –   09116218708