بازنشستگي دوران آرامش است.اما بدليل كاهش درآمد فرد بازنشسته و افزايش هزينه‌هاي زندگي،بسياري از بازنشستگان با مشكلات فراوان مالي روبرو مي‌گردند بيمه بازنشستگي بيمه رازي دغدغه هموطنان عزيز را در دوران بازنشستگي كاهش مي‌دهد و زندگي توام با آرامش را برايشان رقم مي‌زند.

اهداف طرح

  • تامين آينده شما و خانواده‌تان
  • سرمايه‌گذاري مناسب و سودآور
  • رفع نگراني از هزينه‌هاي درماني و ساير هزينه‌هاي غير قابل پيش بيني در دوران بازنشستگی

*********************************
بیمه رازی نمایندگی میرزاجانی
پره سر – خیابان استقلال- جنب آژانس امین
01343601590  –   09116218708